TAVARN TY ELISE & BYN'S PHOTOS (Byn's view)

Mae'n bont rhwng Llydaw (Plouie) a Chymru (Merthyr Tudful)/ A bridge between Brittany (Plouye) and Wales (Merthyr).

My co-ordinates

Pub/Bar info.

Degemer Mat, Bienvenu(e), Welcome, Croeso i Lydaw ag i 'Tavarn Ty Elise'. Ambiance positive acçeptée, ambiance negative rejetée.
An hent /Route de Collorec
Bro Gerne/Cornouaille
29690 Plouie/Plouye
Penn ar Bed/Finistere
Breizh/Llydaw/Bretagne/Brittany
Twinned with Carrog in North Wales
All times are negotiable between 6am. & 1am., but
generally is as follows:
Llun/Lun/Mon: Fermé
Maw/Meu/Mar/Tue: Fermé
Mer/Wed: 15h > 23h
Iau/Yaou/Jeu/Thu: 15h > 23h
Gwe/Ven/Fri: 15h > 23h
Sad/Sam/Sat: 12:30h > 23h
Sul/Sun/Dim: 12:30h > ?
(33)(0)229250115 (pub) leave message.
Mobile: 0699724935
bynwalters@libertysurf.fr
http://bynbrynman.ning.com/
http://www.facebook.com/bynwalters.tavarntyelise
http://www.facebook.com/tavarntyelise/
http://www.myspace.com/bynwalters/
http://picasaweb.google.fr/www.tyelise.com
http://taffawrnantmorlais.blogspot.com/
http://mymiscellaneous-bynbrynman.blogspot.com/
http://patrimoinebreton.blogspot.com/

A little bar lost in the Breton countryside with a clay floor, wood burner, an eclectic music collection, Welsh, Irish, Breton, World, & pop/rock we don't have hip-hop/rap/techno, no juke-box or pool table. We do have real ale, organic artisanal beers and local farm cider, malt whiskies(Scotch, Irish, Breton & Welsh) and bourbons. Priority given to live music; wifi.
Coreff Ambrée: Pint = 5 euros, demi = 2 euros 50
Coreff Blonde Bio: Pint = 5 euros, demi = 2,50e
Coreff Blanche: Pint = 5 euros, demi = 2,50e
Coreff I.P.A.: Pint = 5euros, demi = 2,50e
Coreff Stout: Pint = 5 euros, demi = 2,50e
Pint of cider = Pint = 4euros, demi= 2e
My photos of Brittany taken when I was out of work on sale for 2,50euros each.
T(ee)-shirts: 15e au bar; 20e p+p.
Bar games: draughts; chess; dominoes; cards; solitaire; backgammon. Extensive parking & large beer garden opposite.


PLOUIE/PLOUYE, Breizh/Llydaw/Brittany/Bretagne:


(The original premise: "Mainly banter, slightly rambling reminiscences, a little bit political, slightly cultural and a touch of publicity for my bar in Brittany".)

Ambiance positive acceptée, ambiance negative rejetée.
(Positive ambience accepted, negative ambience rejected).
Le mot clé est 'convivialité' - 'Conviviality' is the key word.
Degustation, appreciation, conversation, tout en écoutant la musique.

Up in smoke

Regrettably my Pub 'Tavarn Ty Elise', a little bar in the Breton countryside between Uhelgoad (Huelgoat) & Karaez (Carhaix), (Bro Gerne) Finistere, Breizh/Llydaw/Brittany/Bretagne burned down in the early hours of friday February 19, 2010. Thirty years of my life up in smoke, but in spite of that the phoenix has risen again and the red dragon is back.
Red Dragon Pictures, Images and Photos

Search This Blog

Wednesday 9 June 2010

Fw: "Cymdeithas yr Iaith Gymraeg" sent you a message on Facebook...

 
 
 
 
 
-------Original Message-------
 
From: Facebook
Date: 08/06/2010 22:24:06
Subject: "Cymdeithas yr Iaith Gymraeg" sent you a message on Facebook...
 
facebook
Menna Machreth sent a message to the members of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Menna Machreth
Menna MachrethJune 8, 2010 at 2:33pm
Subject: Gwyliwch wythnos Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd 2010
Helo!

Cafodd Cymdeithas yr Iaith wythnos dda yn Eisteddfod yr Urdd yn Llannerchaeron. Peidiwch poeni os na fuoch chi yna, gallwch wylio rhai o'n digwyddiadau ar y we!

HERIO'R MÔR LADRON

Gwyliwch uchafbwyntiau'r digwyddiad: http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.youtube.com/watch?v=4yRZeuQ4_4o

Darllenwch am y cefndir fan hyn: http://www.facebook.com/l/9c1b7;cymdeithas.org/2010/05/31/gwyliwch_maer_mor-ladron_yn_dod_at_eisteddfod_yr_urdd.html


COMISIYNYDD IAITH CYMRU

Dilynwch stori stondin y 'Comisiynydd Iaith' wrth i'r stori ddatblygu drwy'r Eisteddfod:

Dydd Llun: http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.youtube.com/watch?v=UACpo5N6W_w

Dydd Mawrth:
Ble mae'r Comisiynydd Iaith? http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.youtube.com/watch?v=9CsVL4FqZNM

Simon Brooks yn cwrdd â staff y Comisiynydd: http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.youtube.com/watch?v=PVP14I9O6hY

Cwyno am fethu â chael ffurflen dreth cyfrwng Cymraeg: http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.youtube.com/watch?v=siA3jmrXo3o

Dydd Mercher:
Cyfarfod y Comisiynydd Iaith (Rhan 1): http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.youtube.com/watch?v=WowQeXV9Hdc

Cyfarfod y Comisiynydd Iaith a trasho'r uned (Rhan 2): http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.youtube.com/watch?v=O5wWEnFtWiM

Dydd Iau:
Y Comisiynydd Iaith Annibynnol a'r angen am fesur iaith cryf: http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.youtube.com/watch?v=1ci_Z9CR6Pk

Dydd Gwener:
Hwyl Fawr Comisiynydd Iaith gwael: http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.youtube.com/watch?v=Y_YS5gnWDbc


Mae lluniau ar facebook hefyd.

Hwyl

Menna


Mwy o wybodaeth yma:

Comisiynydd Iaith Newydd yn yfed alcohol ar y Maes?*

Bydd ymgyrchwyr iaith yn protestio yn ystod seremoni i benodi Comisiynydd Iaith newydd i Gymru ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (1pm, Dydd Mercher, Mehefin 2, Uned 58), yn dilyn cwynion wrth y cyhoedd am ymddygiad y darpar Gomisiynydd.

Fel rhan o'r broses deddfu ar yr iaith Gymraeg, mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Darpar Gomisiynydd Iaith – Mr Ffred J. Alun – er mwyn hybu'r swyddogaeth newydd.

Mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi trefnu protest, yn sgil cwynion wrth aelodau'r cyhoedd am absenoldeb unrhyw staff yn yr uned, agwedd difoes y Comisiynydd a ffurflenni cwyno "rhy gymhleth i'w deall". Adroddwyd bod poteli alcohol gwag ar y stondin hefyd.

Dadl yr ymgyrchwyr yw mai absenoldeb statws swyddogol i'r Gymraeg, hawliau a Chomisiynydd Iaith annibynnol yn y Mesur Iaith Arfaethedig wrth wraidd ymddygiad amheus. Fe ddywedodd un aelod o'r cyhoedd, David Lewis:

"Weles i'r boi [y Comisiynydd] mewn suit yn diota yn ddiangen yn gynnar iawn yn y bore. Fi jyst methu credu'r peth. Ond ydyn ni – y trethdalwyr – yn talu am ei champagne? Es i lan iddo i gwyno am ddiffyg Cymraeg yn Waitrose Llangadfan. Fe ges i ffurflen cwyno, ond roedd 'na dros 20 tudalen i gyd. Gofynnais iddo am help ond wedodd e y byddai rhaid i fi ddod 'nôl y diwrnod wedyn achos roedd e'n mynd off am gyfarfod gyda rhyw gwmni mawr yn Llundain. Anhygoel.."

Ar ei ffordd allan, ychwanegodd: "O leiaf mae gan Gymdeithas yr Iaith stondin werthweil drws nesaf. Dwi'n falch ces i'r cyfle i brynu nod llyfr ar stondin Cadwyn cyn gadael - £1.99 – bargen go iawn!"

Bydd aelodau o Gymdeithas yr iaith yn picedu ac yn protestio yn ystod y seremoni i ddangos eu gwrthwynebiad. Meddai Menna Machreth, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

"Ni fydd y Comisiynydd yn ddigon annibynnol i allu gwneud y gorau i bobl Cymru. Rydym yn gwrthwynebu'r seremoni ar y sail nad yw'r Comisiynydd yn ddigonol felly. Mae methiant y Llywodraeth i sicrhau Comisiynydd annibynnol a gweithgar yn un o nifer o enghreifftiau o ffaeleddau'r mesur iaith fel ag y mae nawr. O dan y drafft presennol ni fydd gan bobl hawliau diamod i'r Gymraeg nac i addysg Gymraeg ac ni fydd statws swyddogol yn cael ei sefydlu. Mae ein protest yn ystod seremoni sefydlu Comisiynydd Iaith Llywodraeth Cymru yn symbol o ddiffyg y mesur."

Mae pwyllgor Cynulliad Cymru yn edrych ar ddrafft y Mesur Iaith ar hyn o bryd.


*Nid yw cynnwys y datganiad hwn i gyd yn wir.


Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. http://www.facebook.com/l/9c1b7;www.cymdeithas.org
This message was intended for bynwalters@libertysurf.fr. If you do not wish to receive this type of email from Facebook in the future, please click on the link below to unsubscribe. http://www.facebook.com/o.php?k=103af6&u=653492276&mid=278a413G26f38034G4e980c5G0 Facebook's offices are located at 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304.
 
FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!

No comments:

Post a Comment

Jean-Claude Dreyfus, & Merzhin au bar Ty Elise

Post-cards sent to pub/bar

The discoloration on certain cards is from the cigarette smoke and open fire due to having been pinned to the ceiling for many years.

Bro Gozh ma Zadou

Meic Stevens - Rue St. Michel (leaning against my bar)

Glenn Devant le Pub/Bar Eté 2009

Those with an advanced musical aptitude who have trodden the clay floor

Jim O' Rourke; An Triskell; Glenmor; Youenn Gwernig; George Jouin; Liam Weldon; Jean-Yves le Roux; Alan Stivell: Dan ar Bras; Yann Tiersen; Davy Spillane; Meic Stevens; Paddy Keenan; Patrick Molard; Les Freres Morvan; Alan Simon; Tornaod; Lleuwen Steffan; Soig Siberil; Nolwenn Corbell; Steve Eaves (& Cerys Matthews, according to Steve's daughter Lleuwen Steffan); Gwennyn Mammen; Jackie Molard; Glenn le Merdy; Youenn Bihan; Twm Morris; Gilles le Bigot; Laurent Jouin; Eric Marchand; Pierre Crepillon; Les Freres Quere; Jean-Jacques Milteau; Rhys Harries(Trwynau Coch); Jean-Claude Dreyfuss (o.k. so he doesn't sing); Gweltaz ar Fur; Siân James; Derek Smith (Mabon); Gareth Westacott & Guy (Toreth); Plethyn; Yr Hwntws; Bernez Tangi; Gaby Kergoncuff; Louis (Lulu) Roujon; Louise Ebrell; Annie Ebrell; Jean-Claude Lalanne; Bernie Smyth; The Halby Brothers; Brian McNeill; Jamie McMenemy; Jean-Michel Veillon; Patrick LeFebvre; Fanch Landreau; Linda Thompson, from Fairport Convention; Mick Tems & Pat Smith; Peter Meazey, Susanne George and Stuart Brown (Mabsant); Dom Duff; Dedé Hellec; Michel Caous; Michel Clec'h; Ti Jaz; Anweledig; Kristen Nikolaz; Kern; Christian LeMaitre; Dezzie Wilkinson; Sean Corcoran; Jim Rowlands; Gazman; Maffia Mr Huws; Yvon Etienne; Iestyn ap Rhobert; Gafin Morgan; Côr Caron, Tregaron; Côr Seren Burma Star Choir, Abertawe/Swansea; Hastan; Fanch le Marrec; Katell Uguen; Katell Kloareg; Brigitte Kloareg; Fran May; Jamie Bevan; E.V.; Laurent Bigot; George Cadoudal; Re An Are; Mona Jaouen; Denez Abernot; Pat Kilbride; Aelodau'r Anweledig; Aelodau'r Mim Twm Llai; Aymeric; Matteo Cargnelutti; Jean Baron; Katelsong; Dik Banovich; not forgetting the Peruvian native American who made a point of calling in to play 'en route' to concerts in Paris, Berlin and London: Would those of you with better memories than myself please be kind enough to let me know who I've inadvertently left out.

Americymru

Americymru

Independence Cymru

Owain Glyndwr

Pan anwyd fi,

'Roedd gwyneb nef yn llawn o ffurfiau tanllyd,

A rhedai'r geifr o'r bryniau; a'r diadelloedd

Ddieithr frefent yn y meusydd dychrynadwy:

'R arwyddion hyn a'm hynodasant i,

A holl droellau'm bywyd a ddangosant

Fy mod uwchlaw cyffredin ddyn.

(Shakespeare: Henry IV)

Wales - W. Watkin Davies

Wales - W. Watkin Davies

Destiny of the Britons - Taliesin

 
Posted by Picasa

Wales United

 
"If they decide to unite," he said, "they would be completely invincible. This nation would be fortunate....if they could accept one prince, and he a good one." - Gerallt Cymro (Giraldus Cambrensis)
Posted by Picasa
The result was that the king, Henry II, with his mighty army, was forced to retreat, and in his anger he blinded his hostages and burned the churches.

Putting the Record Straight

At a time when the vast majority of the French abandoned their fate into the hands of Marshall Pétin, many Bretons chose, and that as early as 1940, to go to England to continue the fight. At the end of 1940 the Bretons made up 70% of the resistance while Brittany only comprises 7% of the French population. The resistance went on to attract more and more men and women, yet at the end of 1943, only six months before the Normandy landings, the Bretons still represented 40% of the Free French. This is not to forget the resistance in Brittany itself, a vast uprising of the whole people, which retained many German troops in the peninsula, for these, had they been allowed to reach the Normandy front, would have pushed the Allies back to sea. It is also thanks to the Bretons that France, whose authorities had massively collaborated with Nazi Germany from 1940 to 1944, could recover her honour. The brutal repression which was triggered after D-Day against all forms of Bretonness, seems all the more disgraceful. Bernard Le Nail

Bethesda Chapel, Georgetown, Merthyr Tydfil

Bethesda Chapel, Georgetown, Merthyr Tydfil
Joseph Parry worshipped in this chapel as a young boy before going "off to Philadelphia in the morning". One day I received a note from Margaret Roberts, Emrys's wife asking me to volunteer to help to clean it out, which I was happy to do. Later on John Jenkins had an office there and I used to go down to see him for a chat at lunch time."

W.H.I.P.P.E.T.

W.H.I.P.P.E.T.

Richard Trevithithick Commemorative Plate

Richard Trevithithick Commemorative Plate
2004 Bi- Centenary Limited Edition No. 110 out of 200, a gift to me from Llinos Davis representing the school

The first steam locomotive to run on rails in the world, Feb. 1804

The first steam locomotive to run on rails in the world, Feb. 1804
Designed by the children of Ysgol Santes Tudful, Merthyr Ty(u)dfi(u)l

Football Results, Surprise, Even The Welsh Championship

Online Encyclopaedia


Profile (1)

Born Merthyr Tydfil, Cymru/Wales/Galles
Georgetown Infants,Queen's Rd.Infants, Penydarren Juniors, Cyfarthfa Grammar, Merthyr Tydfil
Sold ice-cream in Billy Smart's Circus, Merthyr Tydfil
Records clerk, Ebbw Vale Steelworks
Turner, Moss Gears, Merthyr Tydfil
Insurance salesman, Prudential, Merthyr Tydfil
Handyman, Castle Hotel, Merthyr Tydfil
Asst. Costermonger around the streets of Rhymni, Merthyr & Cwm Cynon Valley
Industrial painter, Mid-Glam C.C.
Storeman;night watchman;refuse collector;street cleaner;toilet attendant;brickie's,plasterer's,fitter's,
roofer's mate;Town Hall caretaker;General handyman, Rhydycar Leisure Centre,all with Merthyr Borough Council
Shop Steward;Political Ward Branch Secretary;Constituency Membership Secretary;National Delegate;Area Organiser Welsh Language;County Council Candidate;Election Agent, Borough Council;member of Merthyr Tydfil and Ebbw Vale Rugby Clubs;member of Gellifaelog Bowls Club;life-long supporter of Merthyr Tydfil F.C., founder member of extra mural Welsh classes; signed Merthyr's 'Visitors' Book' after Charles and Di; moved to Brittany in 1979, landlord of 'Tavarn Ty Elise';
voted in newspaper, person who comes to mind when one thinks of Brittany; more than one guide book refers to my Pub as an 'institution'; largest open air music festival in France conceived in my Bar. Helped to establish first 'Real Ale' micro-brewery in Brittany. Alan Stivell is my niece's godfather and my daughter's godmother is a daughter one of the 'Soeurs Gouadec';Yann Tiersen played in the pub;Jean-Claude Dreyfuss drank and acted in the pub for a video-clip.
For my Wedding, the Merthyr Express sent over its Chief Reporter Melanie Doel and her photographer boyfriend Robert Haines. Best Man to George & Marilyn Quirk; Usher to Mike & Rhiannon Jones. Pall-bearer to Erwan Kervella. Grandfather to Goulwen, Glen & Awena.

Followers

Labels

Tags