TAVARN TY ELISE & BYN'S PHOTOS (Byn's view)

Mae'n bont rhwng Llydaw (Plouie) a Chymru (Merthyr Tudful)/ A bridge between Brittany (Plouye) and Wales (Merthyr).

My co-ordinates

Pub/Bar info.

Degemer Mat, Bienvenu(e), Welcome, Croeso i Lydaw ag i 'Tavarn Ty Elise'. Ambiance positive acçeptée, ambiance negative rejetée.
An hent /Route de Collorec
Bro Gerne/Cornouaille
29690 Plouie/Plouye
Penn ar Bed/Finistere
Breizh/Llydaw/Bretagne/Brittany
Twinned with Carrog in North Wales
All times are negotiable between 6am. & 1am., but
generally is as follows:
Llun/Lun/Mon: Fermé
Maw/Meu/Mar/Tue: Fermé
Mer/Wed: 15h > 23h
Iau/Yaou/Jeu/Thu: 15h > 23h
Gwe/Ven/Fri: 15h > 23h
Sad/Sam/Sat: 12:30h > 23h
Sul/Sun/Dim: 12:30h > ?
(33)(0)229250115 (pub) leave message.
Mobile: 0699724935
bynwalters@libertysurf.fr
http://bynbrynman.ning.com/
http://www.facebook.com/bynwalters.tavarntyelise
http://www.facebook.com/tavarntyelise/
http://www.myspace.com/bynwalters/
http://picasaweb.google.fr/www.tyelise.com
http://taffawrnantmorlais.blogspot.com/
http://mymiscellaneous-bynbrynman.blogspot.com/
http://patrimoinebreton.blogspot.com/

A little bar lost in the Breton countryside with a clay floor, wood burner, an eclectic music collection, Welsh, Irish, Breton, World, & pop/rock we don't have hip-hop/rap/techno, no juke-box or pool table. We do have real ale, organic artisanal beers and local farm cider, malt whiskies(Scotch, Irish, Breton & Welsh) and bourbons. Priority given to live music; wifi.
Coreff Ambrée: Pint = 5 euros, demi = 2 euros 50
Coreff Blonde Bio: Pint = 5 euros, demi = 2,50e
Coreff Blanche: Pint = 5 euros, demi = 2,50e
Coreff I.P.A.: Pint = 5euros, demi = 2,50e
Coreff Stout: Pint = 5 euros, demi = 2,50e
Pint of cider = Pint = 4euros, demi= 2e
My photos of Brittany taken when I was out of work on sale for 2,50euros each.
T(ee)-shirts: 15e au bar; 20e p+p.
Bar games: draughts; chess; dominoes; cards; solitaire; backgammon. Extensive parking & large beer garden opposite.


PLOUIE/PLOUYE, Breizh/Llydaw/Brittany/Bretagne:


(The original premise: "Mainly banter, slightly rambling reminiscences, a little bit political, slightly cultural and a touch of publicity for my bar in Brittany".)

Ambiance positive acceptée, ambiance negative rejetée.
(Positive ambience accepted, negative ambience rejected).
Le mot clé est 'convivialité' - 'Conviviality' is the key word.
Degustation, appreciation, conversation, tout en écoutant la musique.

Up in smoke

Regrettably my Pub 'Tavarn Ty Elise', a little bar in the Breton countryside between Uhelgoad (Huelgoat) & Karaez (Carhaix), (Bro Gerne) Finistere, Breizh/Llydaw/Brittany/Bretagne burned down in the early hours of friday February 19, 2010. Thirty years of my life up in smoke, but in spite of that the phoenix has risen again and the red dragon is back.

Search This Blog

Thursday, 13 January 2011

Fwd: Farewell to a Patriot

---------- Forwarded message ----------
From: Alan Jones <alanindyfed@gmail.com>
Date: Wed, Jan 12, 2011 at 9:58 PM
Subject: Farewell to a Patriot
Wednesday, 12 January 2011

A Sad Farewell to a Patriot


From Welsh Remembrancer/Owain Glyndwr Communicates

Wednesday, January 12, 2011


COFIWN ROBAT AP STEFFAN (Castro)

ER COF AM

Rhobert ap Steffan (Castro)

1947 – 2011


Ysgrifennaf y deyrnged yma i Robat ap Steffan (neu i 'Castro' fel ac adnabuwyd e' gan ei gydwladgarwyr a chyfeillion hir dymor) â thristwch enfawr.

.

Bu i Castro ein gadael bore Mawrth, Ionawr yr 11eg, wedi brwydr a chancr; roedd yn un o feibion Cwm Rhondda ac fel mab o'r cymoedd glofaol yma, roedd wedi etifeddu'r angerdd tanllyd hwnnw sydd wedi ei wreiddio'n ddwfn i eneidiau disgynyddion y Cymry hynny yn y Cymoedd a orfodwyd i frwydro, un ffordd neu' gilydd, dros eu tiriogaeth, eu bywoliaeth a'u hunan-barch.

.

Bu i'r cymoedd meithrin Castro i fod yn bersonoliaeth llawn bywyd, caredig a hoffus a fyddai'n mwynhau dim yn well na chymdeithasu a thynnu coes yn ddireidus gyda'i ffrindiau niferus.

.

Roedd hefyd, wrth gwrs, yn wladgarwr ymroddgar, yn aelod o Blaid Cymru a sawl mudiad arall ers y 60au. Bu'n gefnogwr brwd i Ymgyrch Gwrth Arwisgo 1969 ac i'r F.W.A ac yn ddiweddarach, i Cofiwn ac i Lysgenhadaeth Glyndŵr - ac onibai am ei ymrwymiad, a'r holl waith caled a wnaed ganddo i sicrhau cofeb deilwng ar weddillion Castell Llanymddyfri i goffâu dienyddiad arswydus Llywelyn ap Gruffydd Fychan ar y safle yn 1401, byddai'r gofeb honno byth wedi gweld golau dydd.

.

Gwladgarwr Cymreig a chymeriad unigryw arall wedi ei gymryd oddi arnom cyn ei amser; bydd gwacter enfawr ar ei ôl.

.

Mae ein meddyliau ar yr adeg drist yma gyda Marlyn (gwraig Castro) Sioned, Iestyn a Rhys ei blant, a gyda'i unig chwaer, Jill.
.
Llysgenhadaeth Glyndŵr

................................................................................................................................................................
It is with great sadness that I write this tribute in memory of Rhobert ap Steffan or 'Castro' as he was fondly referred to by his long term friends and compatriots. Castro quietly passed away in the early hrs of Tuesday 11th January following a battle with cancer, he was a son of Cwm Rhondda and had inherited that fiery passion that is so deep rooted in the psyche of the descendents of a Cymric people that have always had to battle over the centuries, one way or another, for the right to survive in their valley communities.

.

These valleys had moulded him to be what he was, a high spirited, warmhearted likeable personality who thoroughly enjoyed socializing and a good old banter with his many friends and associates.

.

He was also, of course, a dedicated Welsh patriot, was a long standing member of Plaid Cymru and since the 1960's had been an active member of many Welsh movements including the Swansea based Young Nationalist Association and C.Y.I.G. He had also actively supported the 1969 Anti Investiture Campaign and had supported the F.W.A and later, Cofiwn and Embassy Glyndŵr – and had it not been for his hard work and sheer determination to see a gigantic memorial raised on the remains of Llanymddyfri castle to commemorate the gruesome slaughter of Llywelyn ap Gruffydd Fychan there in 1401, it is very unlikely that this memorial would have seen the light of day.

.

Another unique Cymric patriot and character taken from amongst us long before he should have been. Castro, you will be greatly missed.

.

Our thoughts at this very sad time are with Marilyn (his wife), his children, Sioned, Iestyn and Rhys and with his sister Jill.

.
Embassy Glyndŵr

Posted by alanindyfed at 12:28   

No comments:

Post a Comment

Jean-Claude Dreyfus, & Merzhin au bar Ty Elise

Post-cards sent to pub/bar

The discoloration on certain cards is from the cigarette smoke and open fire due to having been pinned to the ceiling for many years.

Bro Gozh ma Zadou

Meic Stevens - Rue St. Michel (leaning against my bar)

Glenn Devant le Pub/Bar Eté 2009

Those with an advanced musical aptitude who have trodden the clay floor

Jim O' Rourke; An Triskell; Glenmor; Youenn Gwernig; George Jouin; Liam Weldon; Jean-Yves le Roux; Alan Stivell: Dan ar Bras; Yann Tiersen; Davy Spillane; Meic Stevens; Paddy Keenan; Patrick Molard; Les Freres Morvan; Alan Simon; Tornaod; Lleuwen Steffan; Soig Siberil; Nolwenn Corbell; Steve Eaves (& Cerys Matthews, according to Steve's daughter Lleuwen Steffan); Gwennyn Mammen; Jackie Molard; Glenn le Merdy; Youenn Bihan; Twm Morris; Gilles le Bigot; Laurent Jouin; Eric Marchand; Pierre Crepillon; Les Freres Quere; Jean-Jacques Milteau; Rhys Harries(Trwynau Coch); Jean-Claude Dreyfuss (o.k. so he doesn't sing); Gweltaz ar Fur; Siân James; Derek Smith (Mabon); Gareth Westacott & Guy (Toreth); Plethyn; Yr Hwntws; Bernez Tangi; Gaby Kergoncuff; Louis (Lulu) Roujon; Louise Ebrell; Annie Ebrell; Jean-Claude Lalanne; Bernie Smyth; The Halby Brothers; Brian McNeill; Jamie McMenemy; Jean-Michel Veillon; Patrick LeFebvre; Fanch Landreau; Linda Thompson, from Fairport Convention; Mick Tems & Pat Smith; Peter Meazey, Susanne George and Stuart Brown (Mabsant); Dom Duff; Dedé Hellec; Michel Caous; Michel Clec'h; Ti Jaz; Anweledig; Kristen Nikolaz; Kern; Christian LeMaitre; Dezzie Wilkinson; Sean Corcoran; Jim Rowlands; Gazman; Maffia Mr Huws; Yvon Etienne; Iestyn ap Rhobert; Gafin Morgan; Côr Caron, Tregaron; Côr Seren Burma Star Choir, Abertawe/Swansea; Hastan; Fanch le Marrec; Katell Uguen; Katell Kloareg; Brigitte Kloareg; Fran May; Jamie Bevan; E.V.; Laurent Bigot; George Cadoudal; Re An Are; Mona Jaouen; Denez Abernot; Pat Kilbride; Aelodau'r Anweledig; Aelodau'r Mim Twm Llai; Aymeric; Matteo Cargnelutti; Jean Baron; Katelsong; Dik Banovich; not forgetting the Peruvian native American who made a point of calling in to play 'en route' to concerts in Paris, Berlin and London: Would those of you with better memories than myself please be kind enough to let me know who I've inadvertently left out.

Americymru

Americymru

Independence Cymru

Owain Glyndwr

Pan anwyd fi,

'Roedd gwyneb nef yn llawn o ffurfiau tanllyd,

A rhedai'r geifr o'r bryniau; a'r diadelloedd

Ddieithr frefent yn y meusydd dychrynadwy:

'R arwyddion hyn a'm hynodasant i,

A holl droellau'm bywyd a ddangosant

Fy mod uwchlaw cyffredin ddyn.

(Shakespeare: Henry IV)

Wales - W. Watkin Davies

Wales - W. Watkin Davies

Destiny of the Britons - Taliesin

 
Posted by Picasa

Wales United

 
"If they decide to unite," he said, "they would be completely invincible. This nation would be fortunate....if they could accept one prince, and he a good one." - Gerallt Cymro (Giraldus Cambrensis)
Posted by Picasa
The result was that the king, Henry II, with his mighty army, was forced to retreat, and in his anger he blinded his hostages and burned the churches.

Putting the Record Straight

At a time when the vast majority of the French abandoned their fate into the hands of Marshall Pétin, many Bretons chose, and that as early as 1940, to go to England to continue the fight. At the end of 1940 the Bretons made up 70% of the resistance while Brittany only comprises 7% of the French population. The resistance went on to attract more and more men and women, yet at the end of 1943, only six months before the Normandy landings, the Bretons still represented 40% of the Free French. This is not to forget the resistance in Brittany itself, a vast uprising of the whole people, which retained many German troops in the peninsula, for these, had they been allowed to reach the Normandy front, would have pushed the Allies back to sea. It is also thanks to the Bretons that France, whose authorities had massively collaborated with Nazi Germany from 1940 to 1944, could recover her honour. The brutal repression which was triggered after D-Day against all forms of Bretonness, seems all the more disgraceful. Bernard Le Nail

Bethesda Chapel, Georgetown, Merthyr Tydfil

Bethesda Chapel, Georgetown, Merthyr Tydfil
Joseph Parry worshipped in this chapel as a young boy before going "off to Philadelphia in the morning". One day I received a note from Margaret Roberts, Emrys's wife asking me to volunteer to help to clean it out, which I was happy to do. Later on John Jenkins had an office there and I used to go down to see him for a chat at lunch time."

W.H.I.P.P.E.T.

W.H.I.P.P.E.T.

Richard Trevithithick Commemorative Plate

Richard Trevithithick Commemorative Plate
2004 Bi- Centenary Limited Edition No. 110 out of 200, a gift to me from Llinos Davis representing the school

The first steam locomotive to run on rails in the world, Feb. 1804

The first steam locomotive to run on rails in the world, Feb. 1804
Designed by the children of Ysgol Santes Tudful, Merthyr Ty(u)dfi(u)l

Football Results, Surprise, Even The Welsh Championship

Online Encyclopaedia

Profile (1)

Born Merthyr Tydfil, Cymru/Wales/Galles
Georgetown Infants,Queen's Rd.Infants, Penydarren Juniors, Cyfarthfa Grammar, Merthyr Tydfil
Sold ice-cream in Billy Smart's Circus, Merthyr Tydfil
Records clerk, Ebbw Vale Steelworks
Turner, Moss Gears, Merthyr Tydfil
Insurance salesman, Prudential, Merthyr Tydfil
Handyman, Castle Hotel, Merthyr Tydfil
Asst. Costermonger around the streets of Rhymni, Merthyr & Cwm Cynon Valley
Industrial painter, Mid-Glam C.C.
Storeman;night watchman;refuse collector;street cleaner;toilet attendant;brickie's,plasterer's,fitter's,
roofer's mate;Town Hall caretaker;General handyman, Rhydycar Leisure Centre,all with Merthyr Borough Council
Shop Steward;Political Ward Branch Secretary;Constituency Membership Secretary;National Delegate;Area Organiser Welsh Language;County Council Candidate;Election Agent, Borough Council;member of Merthyr Tydfil and Ebbw Vale Rugby Clubs;member of Gellifaelog Bowls Club;life-long supporter of Merthyr Tydfil F.C., founder member of extra mural Welsh classes; signed Merthyr's 'Visitors' Book' after Charles and Di; moved to Brittany in 1979, landlord of 'Tavarn Ty Elise';
voted in newspaper, person who comes to mind when one thinks of Brittany; more than one guide book refers to my Pub as an 'institution'; largest open air music festival in France conceived in my Bar. Helped to establish first 'Real Ale' micro-brewery in Brittany. Alan Stivell is my niece's godfather and my daughter's godmother is a daughter one of the 'Soeurs Gouadec';Yann Tiersen played in the pub;Jean-Claude Dreyfuss drank and acted in the pub for a video-clip.
For my Wedding, the Merthyr Express sent over its Chief Reporter Melanie Doel and her photographer boyfriend Robert Haines. Best Man to George & Marilyn Quirk; Usher to Mike & Rhiannon Jones. Pall-bearer to Erwan Kervella. Grandfather to Goulwen, Glen & Awena.

Profile (2)

My photo

Born Aug 3 1951, Merthyr Tydfil, Cymru/Wales.Moved to Brittany Sept. 1979.I run a rustic Bar in a village of fewer than 800h.Real ale& best whisk(e)ys.At the moment I'm occupied with photos, flowers and music. For more information look up my site & blog: http://crwtynrhifnaw.blogspot.com my story: http://taffawrnantmorlais.blogspot.com my photos:http://picasaweb.google.com/BynWalters    my photos: http://patrimoinebreton/blogspot.com    a.n.other: http://mymiscellaneous-bynbrynman.blogspot.com

 

Followers

Labels

Tags